Best Assistance

Nie ma takiej szkody, która przerasta nasze możliwości.

Szanowni Państwo!

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych to dziedzina, w której odnajdujemy się najlepiej.

Poprzez rozbudowaną własną sieć specjalistów z dziedziny budownictwa, pożarnictwa, motoryzacji czy mechaniki budowy maszyn, jesteśmy w stanie zlikwidować każdą szkodę majątkową i komunikacyjną.

Zakres świadczonych usług:

  • likwidacja szkód majątkowych i komunikacyjnych – w pełnym zakresie,
  • weryfikacja roszczeń odszkodowawczych,
  • sporządzenie opinii pożarniczych,
  • kompleksowa obsługa szkód masowych,
  • zabezpieczanie mienia po szkodzie.